SERVISNÍ RADA
Hledání
 

Vyhláška o bezpečnosti pokladny a online TSE

Vyhláška o bezpečnosti pokladny a TSE

 

POS systémy odolné proti neoprávněné manipulaci

Cílem zákona o ochraně před manipulací se základní digitální evidencí, tzv. zákona o pokladnách, ze dne 22.12.2016 je zabránit manipulaci s digitálními daty. Z tohoto důvodu zákon mimo jiné stanoví, že elektronické pokladní systémy musí mít certifikované technické zabezpečovací zařízení. Protokolováním procesů v POKLADním systému je nutné sledovat následné změny.

 

Naše nabídka služeb:

Registrace POKLADNY (pořadové číslo pokladny s integrovaným TSE) na finančním úřadě 

Podle zákonných požadavků je nutné, abyste každou pokladnu zaregistrovali u přidružené TSE u příslušného finančního úřadu. K tomu nám jednoduše předejte požadované údaje a my se postaráme o vše ostatní. 

 

 

Průběžné podepisování dokumentů pomocí TSE 

V budoucnu bude muset být podepsán každý obchodní případ. Díky tomu jsou všechny transakce odolné proti neoprávněné manipulaci. Data podpisu musí být vytištěna v dokumentu ve formátu prostého textu. 

 

 

Poskytování údajů ve formátu DSFinV-K odpovědným finančním úřadům 

Cílem DSFinV-K je definovat strukturu pro data z elektronických záznamových systémů 

(POS systémy). Od 1. ledna 2020 to bude platit pro používání zákonem požadovaného jednotného digitálního rozhraní (§ 146a AO). 

 

Zavedení DSFinV-K má zajistit, aby 

 • Poskytování údajů pro externí audit pokladen i pro kontrolu pokladny je prováděno jednotně 
 • všechna data zaznamenaná v příslušném systému mohou být externě zadána do archivačního systému 
 • je umožněno ověření strukturovaných pokladních dat předávaných do finančního účetnictví 

 

 

Aktualizace Digitálního rozhraní Finanční správy pro pokladní systémy (DSFinV-K)
Spolkový ústřední finanční úřad zveřejnil verzi 2.3 zákonem předepsaného digitálního rozhraní k finanční správě pro pokladní systémy (DSFinV-K). V rámci toho byly implementovány právně závazné změny rozhraní v POKLADním systému.

 

Důležité změny v DSFinV-K 2.3:

 • Změna sériového čísla
 • Nový, aktualizovaný přehled kódů DPH
 • Další objasnění a vysvětlení konkrétních scénářů
 • Anglický překlad k dispozici – toto není právně závazné  

  DSFinV-K verze 2.3 se použije na všechny exporty/datové záznamy od 01.07.2022.
  Změny rozhraní se také projeví zpětně po aktualizaci: Všechna relevantní data od uvedení TSE do provozu mohou být kdykoli během testu zpřístupněna v nejnovějším formátu DSFINV-K 2.3. 

   

  Úpravy zajišťuje naše servisní oddělení formou aktualizace vašeho POS softwaru.

 • Často kladené dotazy:

  Musí být pro každou jídelnu zřízeny samostatné prostory?

  Stálá provozovna je definována jako alespoň jeden obchodní podnik s vlastním daňovým číslem. 

  To znamená, že v systému s několika ekonomicky nezávislými stravovacími zařízeními musí být zřízena alespoň jedna stálá provozovna na každého stravovacího zařízení. 

  Naše doporučení: zřídit samostatnou stálou provozovnu s exportní funkcí pro každou lokalitu 

  Pro které typy terminálů je TSE vyžadována?

  Povinnost TSE se v zásadě vztahuje na všechny terminály, kde se uskutečňuje prodej s platbou, bez ohledu na způsob platby. To zahrnuje také všechny platební systémy s uzavřenou smyčkou na předplaceném základě. Vyloučeny jsou pouze čisté prodejní automaty. 

  "Elektronické nebo počítačem podporované pokladní systémy nebo pokladny" uvedené v § 1 větě 1 KassenSichV jsou specializované elektronické záznamové systémy pro prodej zboží nebo poskytování služeb a jejich vyúčtování, které mají "funkci pokladny". 

  Elektronické záznamové systémy mají funkci pokladny, pokud je lze použít k evidenci a zpracování alespoň částečně hotovostních platebních transakcí. To platí i pro srovnatelné elektronické způsoby platby používané místně (elektronické peníze, jako jsou.B. hotovostní karta, virtuální účty nebo bonusové bodové systémy poskytovatelů třetích stran), jakož i poukázky, předplacené karty, účtenky a podobně přijímané místo peněz. 

  Jaké jsou systémové požadavky na straně pokladny?

  Jako operační systém je vyžadován alespoň systém Windows 10. Verze programu MIN-TEC nebo MIN-POS musí být aktuální. (Je vyžadována aktualizace) 

  Každý front- a back-end vyžaduje přímé připojení k online serveru TSE přes port 443 s odpovídajícími certifikáty TSE. Administrativní omezení přes firewall ze strany zákazníka je možné. 

  Potřebuje pokladna stálé připojení přímo k internetu?

  Ano, prodeje jsou přenášeny v reálném čase. 

  Pokud se připojení nezdaří, prodej se může stále uskutečnit. 

  Co se stane, pokud se připojení k TSE nezdaří?

  Pokud se připojení nezdaří, prodej se může stále uskutečnit. 

  Podle zákonného požadavku musí být zaznamenána pouze porucha. Změna rezervace není výslovně nutná. Se softwarem řešení TSE je tato porucha automaticky zaznamenána prostřednictvím TSE, když je služba znovu k dispozici. 

  V případě offline jsou dotčené transakce uloženy lokálně do mezipaměti na pokladně, aby mohly být následně zaznamenány a podepsány po obnovení online připojení. 

  V tomto případě jsou údaje o transakcích TSE nahrazeny odkazem na dokumentu "Vytváření dokumentů bez technického zabezpečovacího zařízení" . 

  Pokud se porucha týká pouze technického bezpečnostního zařízení, nebude proti tomu vznesena námitka, pokud bude elektronický záznamový systém nadále používán, dokud nebude odstraněn důvod poruchy. V případě poruchy tiskové nebo přenosové jednotky elektronického dokumentu lze záznamový systém používat i nadále. 

  POZORNOST! Selhání TSE vás nezbavuje povinnosti 

  Povinnost vystavovat účtenky. 

  Existují pouze dvě situace, kdy povinnost vystavit účtenky nemusí být splněna: 

  • v případě úplného selhání záznamového systému 
  • v případě poruchy tiskové nebo přenosové jednotky (v takovém případě bude záznamový systém nadále používán) 
  Kde jsou data hostována?

  Vaše údaje budou uloženy výhradně v německých datových centrech. V současné době se jedná o umístění serveru ve Frankfurtu nad Mohanem. Datová centra použitá pro naše řešení byla pečlivě vybrána a mají následující certifikace: 

  Jaké certifikace nabízejí online servery TSE?

  Díky certifikaci CC (ISO 15408) TSE a jeho krypto komponent je váš záznamový systém vybaven ochranou proti manipulaci v co nejkratším možném čase v souladu se zákonem. 

  Online prostředí, runtime prostředí
  ISO 27001 – Řízení informačních rizik
  ISO 27017 – Řízení cloudové informační bezpečnosti
  ISO 27018 – Ochrana osobních údajů
  SOC 1 – Kontroly účetního výkaznictví
  SOC 2 – Kontrola zabezpečení, dostupnosti a důvěrnosti
  SOC 3 – Veřejná zpráva o kontrolách bezpečnosti, dostupnosti a důvěrnosti
  Datové centrum pro provoz CSP
  ČSN EN ISO 14001:2015
  ČSN EN ISO 27001
  ČSN EN ISO 50001
  ČSN EN ISO 9001:2015
  OHSAS 18001
  PCI DSS
  SOC 1 Typ II
  SOC 2 Typ II 

  Jaké jsou doby odezvy online TSE?

  Lze očekávat dobu odezvy menší než 50 ms, v průměru očekáváme 64 ms. 

  Jaká je velikost transakce s online službou TSE?

  2 Internetové transakce jsou odesílány na jeden prodej. 

  Die Größe für eine typische Transaktion beträgt < 1 Kilobyte. 

  Je pro každého manažera MIN-POS nebo projekt MIN-TEC vyžadováno rozhraní DSFINV_K?

  Ne, DSFinV_K je definována podle příslušné stálé provozovny. 

  Jaká je minimální doba trvání TSE nebo stálé provozovny?

  Minimální doba platnosti technického bezpečnostního zařízení je 1 měsíc a automaticky se prodlužuje o další měsíc, pokud nejsou ukončeny s výpovědní lhůtou 5  pracovních dnů do konce doby trvání smlouvy. Bez technického zabezpečovacího zařízení již nelze provozovat odpovídající terminály a klienty. Příslušné poplatky platí od měsíce uvedení do provozu. 

  Jaké kroky se provádějí během certifikace a uvedení do provozu?

  Uvedení TSE do provozu se provádí prostřednictvím služby EDV Service Schaupp GmbH. 

  Jako poskytovatel služeb jsou požadována potřebná ID, jsou přenášena provozní data a pokladny jsou ukládány. Tato ID jsou přiřazena každému jednotlivému TSE. 

  Jaké informace jsou vyžadovány pro certifikaci a uvedení do provozu?

  Společnost: 

  Název společnosti 

  Adresa 

  Kontakt 

  Daň: 

  DIČ 

  CÍN 

  Ekonomické identifikační číslo 

  Počet stálých provozoven 

  Počet pokladen 

  Jaký je poplatek za přesun pokladního systému na jiné místo?

  Přemístění pokladny a TSE ze stálé provozovny 1 do stálé provozovny 2 (vlastní provozovatel) 

  • Musí být provedena opětovná registrace TSE u daňového úřadu 
  • Pro rekonfiguraci se vztahuje poplatek za "Uvedení softwaru TSE do provozu na pokladnu" 

  Přemístění pokladny a TSE k jinému stávajícímu provozovateli 

  • Musí být provedena opětovná registrace TSE u daňového úřadu 
  • Pro rekonfiguraci se vztahuje poplatek za "Uvedení softwaru TSE do provozu na pokladnu" 

  Přemístění pokladny a TSE k novému provozovateli 

  • Musí být provedena opětovná registrace TSE u daňového úřadu 
  • Za rekonfiguraci je účtován poplatek za "Uvedení softwaru do provozu TSE na pokladnu"
  • Nová licence "Software TSE na stálou provozovnu"  a "Uvádění programového vybavení TSE do provozu na stálou provozovnu"

  Máte nějaké dotazy týkající se nařízení o zajištění hotovosti?

   Vaše jméno (povinné)

   Vaše e-mailová adresa (povinné)

   Vaše telefonní číslo (povinné)

   Předmět

   Vaše zpráva

   Prohlášení o souhlasu se shromažďováním mých údajů Zadáním mých údajů a potvrzením tlačítka "Odeslat žádost" prohlašuji svůj souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy, jména a telefonního čísla pro zodpovězení mé žádosti o kontakt. Přečetl(a) jsem si a souhlasím s aktuálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti kamasys GmbH. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat s budoucím účinkem: datenschutz@kamasys.de.

   WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner